Xóm NÓI #5: Quấy rối tình dục - Từ góc nhìn của nạn nhân 

Speakers: NOI NỮ THEO KIỂU CỦA BẠN
Date & Time
Sun, Mar 20 at 12:24 PM
Nạn nhân quấy rối hay nghiêm trọng hơn là lạm dụng tình dục đã trải qua những gì? Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ? Hãy tham gia để chia sẻ câu chuyện của bạn với đại diện từ VOGE và nhà tham vấn tâm lý đã hỗ trợ những trường hợp này.