💭 RỒI TA SẼ ỔN: Nếu một ngày, bạn thấy mình không xứng đáng được yêu thương 

Speakers: Theodore Pavlovski
Date & Time
Mon, May 16 at 03:00 PM
Mình không rõ lý do vì đâu cậu cảm thấy bản thân thật khó mà chấp nhận. Nhưng mình biết rõ một điều, rằng: Ngay từ phút giây chào đời, chúng ta xứng đáng được yêu thương, và vẫn đang được yêu thương, bởi rất nhiều người trên thế giới này.