#Special: Tại sao ngày càng có nhiều người Ế? 

Speakers: Danh Tran, Kira Anh, Naomi Trương
Date & Time
Tue, Feb 15 at 02:58 PM
Có một “hiện tượng” dần phổ biến trong XH hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ, khi ngày càng có nhiều người Ế. Đó là xu hướng hay sự lựa chọn, hoặc có lý do nào đó khó giãi bày? Hãy cùng lắng nghe các “chuyên gia” mổ xẻ và bàn luận về vấn đề nan giải này.