📖READ&TALK: Ung Thư - Tin Đồn & Sự Thật 2021: Phòng ngừa ung thư thế nào mới đúng? 

Speakers: Nguyên Trang, Mady Zane, Nguyễn Phương, Dai Tran
Date & Time
Sun, Dec 26 at 03:15 AM
Phần tiếp theo của series, với nội dung giải mã 55 tin đồn mới bằng kiến thức y khoa dễ hiểu, cuốn sách là tâm huyết của các chuyên gia từ Ruy Băng Tím - tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống ung thư tại Việt Nam.