Bên Rặng Tuyết Sơn Series: #5 PAKISTAN - Travel Opentalk 11  

Speakers: Hà Là lạ, Max Vu, Minh Tuấn Phan
Date & Time
Sun, Nov 28 at 01:52 PM
Bạn biết những gì về Pakistan? Những tin tức căng thẳng chiến sự hay một vùng núi non hùng vĩ với những con người được cho là đẹp nhất thế giới? Hãy cùng tụi mình du lịch đến Pakistan - Điểm cuối trong hành trình Bên Rặng Tuyết Sơn nhé!