Kể chuyện lồng tiếng: Tây Ban Nha Bồi cùng Miles Morales 

Speakers: Người kể chuyện phim
Date & Time
Sun, Jun 18 at 01:45 PM
Nghe kể chuyện lồng tiếng vừa được học tiếng Tây Ban Nha bồi cùng Voice Actor Hoàng Trí. Mời bạn tham gia trò chuyện tại talkshow "độc lạ" cùng Người kể chuyện phim.