📖[Chương thứ Ba]: THUẬT YÊU ĐƯƠNG - Thu Giang Nguyễn Duy Cần 

Speakers: Đăng Trân
Date & Time
Wed, May 17 at 03:33 PM
Hi mọi ng, cả tháng nay Trân k Onmic đọc sách tự nhiên thấy nhớ nhớ. Hnay giọng vẫn còn dư âm vì cảm sốt, hy vọng sẽ đủ sức đọc đc hết chương. Chương 3 này sẽ là về Ái Tình: A. Ân Tình B. Tình yêu nào là tình yêu chân thật C. Tại sao tình yêu dễ tan rã